Neurofeedback en Burn-out (2023)

neurofeedback en burn-outTim Smit2023-03-06T12:18:40+01:00

Neurofeedback bij burn-out en stress

Heb je last van uitputting en/of stress? Neurofeedback bij burn-out en stress is een alternatief voor praten en pillen slikken.

ANeurofeedback-behandelinghet heeft geen bijwerkingen en is veilig en pijnloos.

neurofeedback en burn-out

Neurofeedback richt zich op het trainen van de hersenen om weer in balans te komen. Afhankelijk van de burn-outfase (stress vs. shock) trainen we de hersenen om ze te kalmeren of te activeren. In de afgelopen 15 jaar heb ik veel ervaring opgedaan met neurofeedback als burn-out app en gemiddeld zie ik dat 75% van alle cliënten met burn-out klachten binnen 15 neurofeedback trainingen een sterke verlichting van de klachten ervaart. Gemiddeld is het aantal neurofeedbacktrainingen bij vermoeide cliënten 15 neurofeedbacktrainingen en merken cliënten na 8 tot 10 trainingssessies een vermindering van klachten.

Neurofeedback-cliënten

QEEG-Namen

Jarenlange ervaring

mening van de klant

Neurofeedback en Burn-out (1)

Wist je dat?

Neurofeedback bij symptomen van uitputting

In de afgelopen 18 jaar heb ik veel ervaring opgedaan met neurofeedback bij burn-out klachten en gemiddeld zie ik binnen Brainmed:

 • 75% van alle cliënten met uitputtingsverschijnselen ervaart een significante vermindering van klachten binnen 15 neurofeedback trainingssessies.

 • Gemiddeld is het aantal neurofeedback trainingen voor burn-out cliënten 15 neurofeedback trainingen

 • Klanten merken een vermindering van de symptomen na 8-10 trainingssessies

Je kunt er hier meer over lezenonze neurofeedbackbehandeling.

Wil je weten of neurofeedback iets voor jou is bij burn-out en stress? Neem contact met mij op voor een geheel vrijblijvend oriënterend gesprek.

(Video) De beste aanpak van burnout

Plan een verkennend gesprek in

Neurofeedback en Burn-out (2)

kennis

In een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek beantwoord ik je vragen en kijk ik of een eerste afspraak zinvol is.

Toelating en KOUD

De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek (45 minuten) en een QEEG hersenmeting (45 minuten). De QEEG-hersenmeting wordt direct na het onderzoek geanalyseerd.

behandelplan

Op basis van alle verzamelde informatie wordt een individueel behandelplan opgesteld. Dit wordt mondeling met u besproken.

Neurofeedback

Brainmed biedt neurofeedback op oefensites en daarbuitenNeurofeedback thuisIn alle gevallen wordt u begeleid door een ervaren neuropsycholoog.

Klachten over uitputting en stress

Stress heeft voor veel mensen een negatieve connotatie. We associëren het vaak met een vervelend en opgejaagd gevoel dat we vaak ervaren in ons dagelijks leven onder tijds- of prestatiedruk.

Is stress erg?

Daarom ervaren veel mensen stress, vooral als ze op het werk zijn en willen presteren, maar ook zaken buiten het werk zoals ziekte, relatieproblemen, geldproblemen, de zorg voor kinderen, gezinszorg en nog veel meer kunnen stress veroorzaken. Stress op zich is echter niet slecht voor ons lichaam. Het activeert ons lichaam om tijdelijk alerter en alerter te zijn, waardoor we tijdelijk beter presteren en motiveert ons om actie te ondernemen. Zolang we ons lichaam laten herstellen van stress door te ontspannen of uit de stressvolle omgeving te komen, zullen we op korte termijn geen negatieve effecten van stress ervaren.

aanhoudende stress

Het wordt echter problematisch als stress lang aanhoudt of zelfs chronisch wordt. Stress activeert en stimuleert ons hele lichaam en dit vraagt ​​veel energie. Chronische stress zonder herstel zorgt vaak voor problemen. Verminderde vitaliteit, vermoeidheid, prikkelbaarheid, aandacht- en concentratiestoornissen, geheugenstoornissen, slaapstoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, een laag zelfbeeld en psychosomatische klachten als hoofdpijn, duizeligheid en buikpijn zijn voorbeelden van klachten die vaak voortkomen uit aanhoudende stress. Mensen hebben ook minder behoefte aan sociaal contact en grijpen eerder naar middelen als slaappillen en alcohol om op de been te blijven. Prestaties nemen af ​​en mensen verbruiken steeds meer hun energiereserves. Kortom, er is een disbalans in ons stresssysteem, gekenmerkt door veel activering en weinig tot geen herstel en rust.

uitputting

Wanneer deze balans in ons lichaam verstoord is, geeft ons lichaam eerst tal van waarschuwingssignalen en als deze signalen als waarschuwingen worden geïnterpreteerd en op tijd worden ingegrepen, wordt de balans in ons lichaam hersteld. Gebeurt dit echter niet, dan kunnen bovengenoemde klachten ontstaan ​​en chronisch worden. Uitputting noemen we dat. Burn-out wordt gekenmerkt door een chronisch geactiveerd stresssysteem.

Neurofeedback voor vermoeidheid helpt je hersenen weer in balans te brengen en verlicht vermoeidheidssymptomen. Met ons preventieplan burn-out voorkomen we dat burn-outklachten terugkeren.

(Video) Burn Out - What Causes it & what to do about it.

Heb je last van uitputting en/of stress?

Dan is neurofeedback bij uitputting echt iets voor jou!
Neem contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek op maat.

neurofeedback en burn-out

Estrés versus Unfall

Voordat we neurofeedback kunnen inzetten bij burn-out en stressstoornissen, gaan we het gebruikeneen hersenmeting (QEEG)uitgezocht welke afwijkingen zichtbaar zijn in de hersenen.

is het C.E.G.

Bij de QEEG onderscheiden we meestal twee stadia van uitputting, namelijk de "stressfase" en de "shockfase". De eerste fase is een chronisch geactiveerd stresssysteem dat wordt gekenmerkt door te snelle hersenactiviteit (bèta en hoge bèta).

Vergelijken we de hersenen met een automotor, dan wordt het gaspedaal constant ingetrapt en worden de remmen niet gebruikt. In de stressfase staan ​​snelle prikkelbaarheid, slaapstoornissen, angst en psychosomatische klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en buikpijn vaak op de voorgrond.

Lukas

De tweede fase, de crash genaamd, ontstaat vaak later en bestaat uit een uitgeput brein (weinig snelle bèta-hersenactiviteit, verminderde P300-amplitude en een verlaagde alfa-piekfrequentie) en kan worden vergeleken met een motor waarbij het gaspedaal nog steeds wordt ingetrapt. maximaal ingedrukt, maar tegelijkertijd is de parkeerrem volledig aangetrokken. In de shockfase staan ​​verminderde vitaliteit, vermoeidheid, motivatieproblemen, problemen met aandacht en concentratie, geheugenproblemen, stemmingsstoornissen en een laag zelfbeeld vaak op de voorgrond.

Preventieplan burn-out

Met neurofeedback bij burn-out kunnen we het brein resetten en burn-out gerelateerde klachten verlichten, maar om te voorkomen dat iemand in de toekomst weer burn-out klachten krijgt, houden we ook een burn-out preventieplan.

Dit preventieplan tegen burn-out bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:

 • perspectief verbreden

  Kennis vergroten over het ontstaan ​​van burn-outklachten (psycho-educatie). Veelvoorkomende oorzaken van burn-out zijn een disbalans tussen behoefte en verlangen; tussen draagkracht en draagkracht; tussen spanning en ontspanning.

 • bewustzijn en controle

  Vergroot je bewustzijn en controle over je lichaamsprocessen. Dit gebeurt in eerste instantie met behulp van neurofeedback. We stemmen de hersenen opnieuw af om de balans tussen spanning en ontspanning te herstellen en vermoeidheid te verlichten. Soms vullen we dit aan met ontspanningsoefeningen en/of thuistraining met biofeedback.

 • terugval preventie

  Veel besproken onderwerpen zijn: leefstijlaanpassingen, herkennen van lichamelijke signalen die wijzen op overbelasting etc. Dit onderdeel is bedoeld om klachten in de toekomst te voorkomen.

Neurofeedback bij burn-out verlicht klachten en voorkomt terugval met het burn-out preventieplan.

(Video) What Is Neurofeedback Therapy?

Waarom neurofeedback?

Neurofeedback bij uitputting en stress is:

 • Effectief bij gemiddeld 75% van de klanten

 • geen bijwerkingen

 • veilig en pijnloos

 • Alternatief voor gesprekstherapie en medicatie.

een afspraak maken

Waarom Brainmed?

 • Neurofeedback op de praktijklocatie en neurofeedback thuis

 • Behandeling door een neuropsycholoog met > 15 jaar ervaring in neurofeedback

 • Als een van de eerste praktijken in Nederland bied ik 19 QEEG Z-score SURFACE kanalen aan; swLORETA Z Score Neurofeedback en 3D sLORETA Z Score Neurofeedback. Dit betekent dat in plaats van de gebruikelijke 1-2 hersengebieden tot 19 hersengebieden tegelijkertijd kunnen worden getraind.

 • Neurofeedback-Training, train waar en wanneer jij wilt, binnen je eigen mogelijkheden, maar wel onder online begeleiding van een ervaren neuropsycholoog

 • Ruime ervaring in medicijnreductie

 • Een vaste therapeut

een afspraak maken

Klanten beoordelen mij

Als neuropsycholoog heb ik de afgelopen 18 jaar veel ervaring opgedaan met QEEG en neurofeedback.

QEEG is vaak erg onthullendinzicht te geven in de relatie tussen de hersenen en klachten. Vaak geeft een QEEG ook indicaties van wat er mogelijk is. aanvullende behandeling.

Neurofeedback is een gepersonaliseerde training die zeer goede resultaten laat zien bij onder andere hersenschade, angst, ASS, ADHD, burn-out en lange COVID. Het is een veilige en natuurlijke manier om ongemak permanent te verlichten.

(Video) Neurofeedback și burnout

Kan ik iets voor u doen?

Neem voor meer informatie gerust contact met mij op.

Neem contact op

Neurofeedback en Burn-out (3)

Veelgestelde vragen over neurofeedback

Bezoek onze Neurofeedback FAQ-pagina voor meer informatie.

Neurofeedback en Burn-out (4)

(Video) Burn Out? Recover and feel your best.

Brainmed Neurofeedback pakt klachten bij de bron aan.

FAQs

How do you reset your brain from burnout? ›

9 Tips To Help You Through Burnout Recovery
 1. Keep Track of Your Stress Levels. You may be aware that you're stressed. ...
 2. Try Journaling. ...
 3. Move Your Body. ...
 4. Try Stress Management Techniques. ...
 5. Set Boundaries. ...
 6. Be Compassionate… ...
 7. Reset Your Sleep Schedule. ...
 8. Nourish Your Body.
Jan 17, 2023

What are coping skills for burnout? ›

The main coping strategies that have been identified by Lazarus and Folkman (1984) are as follows: confrontation, distancing, self-control, seeking social support, accepting responsibility, escape-avoidance, problem solving, and positive reappraisal.

Is neurofeedback a sham? ›

Background: Sham-controlled neurofeedback (NFB) trials consistently find no separation on ADHD outcome measures leading many to conclude that NFB's beneficial effects are due to placebo.

How long do the effects of neurofeedback last? ›

So is neurofeedback permanent? The positive results generated from neurofeedback treatment can be experienced long-term. Overall, neurofeedback therapy can be a long-lasting, safe, and effective treatment option, without the risk of side effects that can occur with the use of prescription medication.

What is the fastest way to cure burnout? ›

14 tips on how to recover from burnout
 1. Track your stress levels. ...
 2. Identify your stressors. ...
 3. Create a habit of journaling. ...
 4. Seek professional help from a coach or therapist. ...
 5. Build a support network. ...
 6. Get enough exercise. ...
 7. Speak up for yourself. ...
 8. Learn stress management techniques.
Oct 25, 2021

Can you fully recover from burnout? ›

Burnout is usually a slow and gradual process – one that tends to rob people of their passion, their motivation, and energy, leaving them instead with feelings of exhaustion, disillusionment, and frustration. But as overwhelming and infiltrating as burnout can feel, recovering is possible.

What kind of therapy is used for burnout? ›

Cognitive behavioral therapy (CBT) is an effective treatment for people who are experiencing burnout [14,15]. It can be provided as a one-to-one therapy, in groups, or alongside other types of help like career counseling or working with employers.

How long does it take to recover from burnout? ›

It takes an average time of three months to a year to recover from burnout. How long your burnout lasts will depend on your level of emotional exhaustion and physical fatigue, as well as if you experience any relapses or periods of stagnant recovery.

What are the stages of burnout recovery? ›

You can think of the recovery process as building up a temporary wall between you and your job. Doing so entails the four simple steps of psychological detachment, relaxation, mastery, and control (Sonnentag, Mojza, Demerouti, & Bakker, 2012; Fritz, & Sonnentag, 2005).

Does neurofeedback rewire your brain? ›

Neurofeedback helps retrain your brain and address the dysregulation head-on. Through this training, your brain creates new pathways so that it can go back to functioning normally and you find long-term relief from the symptoms you're experiencing.

What is the success rate of neurofeedback? ›

What is the success rate of neurofeedback? The success rate commonly quoted by clinicians and in published scientific research for neurofeedback for certain conditions is 75%-80%.

When does neurofeedback not work? ›

Not seeing results quickly enough is the most common problem for people who say neurofeedback doesn't work for them. It's rare to see someone who doesn't respond eventually to training. It's probably under 5%, based on current reported experience by clinicians.

Can neurofeedback make things worse? ›

For example, stimulating frequencies of beta or gamma waves may increase transient feelings such as anxiety, panic, and racing thoughts. Moreover, increasing slower frequencies such as alpha and theta waves can lead to fatigue and difficulty concentrating.

Does neurofeedback wear off? ›

How Long Do Neurofeedback Results Last? Since neurofeedback works to train your brain to make effective connections and create positive changes, the results last. Completing neurofeedback is like learning any other skill – from riding a bicycle to swimming or knitting, once you acquire the skill you will retain it.

Are neurofeedback results permanent? ›

WILL THE RESULTS OF NEUROFEEDBACK LAST? Because neurofeedback encourages neuroplasticity, it has the potential to result in longer-lasting adjustments in brain functioning. Many clinicians see patients who have achieved long-term benefits over many months or years, however, the research has not been conclusive.

How do you fix extreme burnout? ›

Handling job burnout
 1. Evaluate your options. Discuss specific concerns with your supervisor. ...
 2. Seek support. Whether you reach out to co-workers, friends or loved ones, support and collaboration might help you cope. ...
 3. Try a relaxing activity. ...
 4. Get some exercise. ...
 5. Get some sleep. ...
 6. Mindfulness.

Does burnout last forever? ›

Burnout will never go away on its own. We're quick to dismiss mental disorders and feelings because they aren't immediately visible like a broken leg might be–but ignoring them can be just as painful. The more you ignore burnout, the greater the risks in the future. Remember: You don't have to get better in a day.

Can burnout damage your brain? ›

Your brain on burnout

Chronic stress has long been known to contribute to mental and physical diseases, and now researchers are able to capture what happens to the brain. “One of the most striking (effects) is thinning of the gray matter of an area of the brain called the prefrontal cortex,” Arnsten said.

What does chronic burnout feel like? ›

Being burned out means feeling empty and mentally exhausted, devoid of motivation, and beyond caring. People experiencing burnout often don't see any hope of positive change in their situations. If excessive stress feels like you're drowning in responsibilities, burnout is a sense of being all dried up.

Is burnout temporary or permanent? ›

People don't burn out because they're weak. They burn out because they overdo it and live with stress for so long that their bodies take over in defense. But by the time the body takes over, it's usually too late. Even after making professional and personal changes, the effects of burnout might linger for a lifetime.

Is there a medical treatment for burnout? ›

The only treatments available for burnout are those for manifest illnesses such as hypertonia, depression, other physical symptoms or anxieties. Persons at risk for burnout syndrome should seek guidance from doctors and psychologists to develop strategies for preventing secondary mental or physical illnesses.

Is burnout a psychiatric disorder? ›

Burnout is not currently characterized as a mental disorder or medical condition in the DSM-5 [80]. However, the World Health Organization recognizes burnout as an important occupational phenomenon under the category of “factors influencing health status or contact with health services” in the ICD-11 [103].

Can burnout cause permanent damage? ›

Research shows that not only does burnout affect your mood and productivity--it actually affects your brain function. Participants in burnout studies showed enlarged amygdalae, and thinning of the frontal cortex.

How long is the longest burnout? ›

Tune in. Burn out.

Our boy and Victory Stunt Team rider, Joe Dryden, made it in the Guinness World Records by completing a massive burnout. 2.23 miles to be exact, at Orlando Speed World on a Victory Octane. Oooo mama, that's a humdinger!

How much sleep do I need to recover from burnout? ›

“Hitting the wall” means eight to nine hours each night, plus two breaks. And once you're “burned out,” you need eight to ten hours of sleep, plus three 15- to 30-minute naps or retreats. Ignore these minimums, and your body will eventually end up lying still anyway – in your bed, a hospital, or the morgue.

Is A burnout reversible? ›

Burnout doesn't go away on its own; rather, it will get worse unless you address the underlying issues causing it. If you ignore burnout, it will only cause you further harm down the line, so it's important that you begin recovery as soon as possible.

Is burnout a nervous breakdown? ›

Burnout is when a person reaches a state of total mental, physical and emotional exhaustion and it has some similar signs and symptoms to a nervous breakdown. Your doctor can prescribe medicines for many mental health conditions, and refer you to other healthcare professionals, such as psychologists or psychiatrists.

How long does it take to reverse burnout? ›

It takes an average time of three months to a year to recover from burnout. How long your burnout lasts will depend on your level of emotional exhaustion and physical fatigue, as well as if you experience any relapses or periods of stagnant recovery.

How do I recharge after mental burnout? ›

Recharging Your Body

Focusing on things like improving your diet, getting into an exercise routine, and refining your sleep schedule can drastically decrease symptoms of burnout. Keeping with a consistent diet and avoid skipping meals can improve overall concentration and focus while also reducing stress.

How do you rewire your brain back to normal? ›

How to rewire your brain
 1. Take new routes. Every new experience has the potential to enhance your brain's ability to change. ...
 2. Move. A 2018 literature review showed that physical exercise can promote neuroplasticity in general. ...
 3. Practice meditation.
 4. Learn a new skill. ...
 5. Rest.
Nov 12, 2021

What are the 5 stages of burnout? ›

What are the 5 Burnout Stages?
 • Honeymoon phase. Like a honeymoon phase in a marriage, this stage comes with energy and optimism. ...
 • Onset of stress phase. Eventually, the honeymoon phase dwindles, and you begin to experience stress. ...
 • Chronic stress phase. ...
 • Burnout phase. ...
 • Habitual burnout phase.
Nov 5, 2021

What does severe burnout feel like? ›

Being burned out means feeling empty and mentally exhausted, devoid of motivation, and beyond caring. People experiencing burnout often don't see any hope of positive change in their situations. If excessive stress feels like you're drowning in responsibilities, burnout is a sense of being all dried up.

Can burnout be permanent? ›

Burnout doesn't go away on its own; rather, it will get worse unless you address the underlying issues causing it. If you ignore burnout, it will only cause you further harm down the line, so it's important that you begin recovery as soon as possible.

Is burnout a mental breakdown? ›

Burnout is when a person reaches a state of total mental, physical and emotional exhaustion and it has some similar signs and symptoms to a nervous breakdown. Your doctor can prescribe medicines for many mental health conditions, and refer you to other healthcare professionals, such as psychologists or psychiatrists.

How many months does it take to rewire your brain? ›

Experts suggest 90 days as a general estimate for rewiring the brain, but everyone is different. Talk to us today and find out how your brain and body can recover with the support of our experienced healthcare team.

What supplements increase neuroplasticity? ›

B-vitamin and choline supplementation increases neuroplasticity and recovery after stroke.

Can burnout change your personality? ›

If you're consistently, hopelessly stressed with no relief or reward, it's bound to take a toll. "When that situation persists over time, it can impact your neurological systems, eventually changing how they function and causing you to be naturally less emotionally stable," said Smallfield.

Videos

1. Le neurofeedback pour le burn-out sur France 5
(AssociationADNF)
2. Neurofeedback : a solution to depression
(Neurofeedback Luxembourg)
3. NeurOptimal for Stress and Burnout in the Workplace: A Double-Blind Study - Serenity Neurofeedback
(Serenity Neurofeedback)
4. How Long Does Neurofeedback Take to Work?
(Dr. Trish Leigh, Brain Rewire )
5. How Neurofeedback helps conquer stress.
(Dr. Trish Leigh, Brain Rewire )
6. HOW NEUROFEEDBACK HELP WITH SLEEP AND FATIGUE By Dr. Elena Eustache
(Eustache Institute)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated: 11/10/2023

Views: 6262

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.