Neurofeedbacktraining | Ervaren en bekwaam | hersen netwerk (2023)

Meer weten over Neurofeedback?Psychologenpraktijk BrainNetwork is gespecialiseerd op het gebied van Neurofeedback en Biofeedback in de regio Utrecht. Neurofeedback kan een zeer effectieve behandeling zijn met langetermijnresultaten, maar het is geen pasklare oplossing.

Samengevat,Neurofeedback is gebaseerd op het leervermogen van je hersenen.. Je interne netwerk, oftewel je autonome zenuwstelsel, kan een belangrijke rol spelen bij het ontstaan ​​en in stand houden van psychische klachten. De hersenen zijn plastisch en hebben daarom een ​​uniek sterk vermogen om te leren en zich aan te passen. Dit gebruiken we in de Neurofeedback training.

Deze behandeltechniek kan effectief worden ingezet bij aandoeningen als AD(H)D, slaapproblemen, leerstoornissen, aandoeningen als gevolg van een whiplash of niet-aangeboren hersenletsel. Het kan ook een waardevolle methode zijn om PTSS te behandelen. Ons team (BCIA)Academisch opgeleide en gediplomeerde neurofeedback therapeuten.Wij van Zeist en Soest informeren u graag over de mogelijkheden. Plan vrijblijvend (online) een adviesgesprek in.

Tips over neurofeedback

Neurofeedbacktraining | Ervaren en bekwaam | hersen netwerk (1)

behandelbare klachten

Neurofeedback kan een effectieve alternatieve behandelmethode zijn voor verschillende psychologische en cognitieve aandoeningen. Neurofeedback-therapie is bijvoorbeeld in verschillende onderzoeken effectief gebleken bij het verminderen van ongemak.geluid problemenvanVOEG toe en TDAH. Daarnaast hebben wij in onze praktijk goede ervaringen met cliënten die worstelen met de gevolgen van eengeselingof klanten die klachten hebben als gevolg vanverworven hersenletsel(NAH) miverwacht.

Op basis van uw klachten kunnen wij u tijdens een consult adviseren over de mogelijkheden van neurofeedback. We beginnen altijd voor een behandelingWETTELIJK. De QEEG-analyse vormt de basis van een persoonlijk behandelplan. In onze psychologiepraktijk combineren we neurofeedbacktherapie vaak met gesprekstherapie of biofeedback om een ​​uitgebreide begeleiding te bieden bij het verminderen van je klachten.

Neurofeedback voor kinderen

Neurofeedbacktraining als behandeling wordt ook door kinderen en jongvolwassenen als positief ervaren. Tijdens een training kan het kind een spelletje spelen of een favoriete film kijken die feedback bevat die reageert op hersenactiviteit. Dit wordt door kinderen vaak ervaren als een leuke vorm van trainen. Daarom wordt deze behandelmethode effectief ingezet bij kinderen met klachten als ADHD, ADD, autisme en leermoeilijkheden. lees hier meerNeurofeedback bij kinderen.

(Video) Autisme in de hersenen: psycho-educatie

Wat is neurofeedback?

De werking van je autonome en centrale zenuwstelsel spelen een belangrijke rol bij jegeestelijke en lichamelijke gezondheid. Het zorgt voor communicatie tussen verschillende systemen in je lichaam en hersenen. Communicatie tussen deze systemen en je hersenen vindt plaats via verschillende frequenties (signalen).

De manier waarop de hersenen en het lichaam werken, beïnvloedt ons gedrag en onze gevoelens. Hier komen psychologie en fysiologie samen. Tijdens neurofeedback ofbiofeedbacktraining gebruiken we deze signalen om de processen (systemen) in je lichaam zichtbaar te maken. Het werkt als een spiegel en de feedback helpt om te begrijpen hoe het lichaam en de hersenen werken.

Met Neurofeedback training helpen we je hersenen nieuwe (andere) patronen aan te leren, gebruiken we beloning (feedback). Deze beloning of feedback zoals wij het noemen wordt geleverd door visuele beelden en/of geluiden. Zo kunnen we bepaalde netwerken stimuleren en de communicatie tussen hersendelen verbeteren. Je brein wordt beloond wanneer het het gewenste patroon (frequentie) weergeeft.

Door te trainen op de fysiologische basis van specifieke klachten kunnen we bepaalde (soms onbewuste) patronen makkelijker doorbreken. In onze praktijk combineren we deze vorm van trainen met andere vormen van therapie, zoalsLogopedieen biofeedback om uitgebreide begeleiding te bieden voor uw klachten.

Neurofeedbacktraining | Ervaren en bekwaam | hersen netwerk (2)

Neurofeedbacktips

Neurofeedback is geen standaardoplossing bij psychische klachten. Deze behandelmethode vereist ervaring en aandacht van de therapeut om effectief te kunnen worden ingezet. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u vragen over deze behandeling? Onze neurofeedback therapeuten van Zeist & Soest helpen je graag verder. Neem contact op voor eengratis consultatiewaar we meer kunnen praten over de behandeling en uw persoonlijke vragen kunnen beantwoorden.

De kosten van een behandeling zijn afhankelijk van de klachten en dus van de duur van het traject.Meer over onze tarieven leest u hier.. Afhankelijk van uw verzekering kan een deel van de kosten worden vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering. Laat u hierover informeren door uw zorgverzekeraar. Uiteraard kunnen we hier ook meer over vertellen tijdens een consult.

Plan een adviesgesprek in

neurofeedback training

Bepaalde klachten, bijv.ADHD, TOEVOEGENzijgeluid problemenze worden geassocieerd met een abnormaal patroon van hersengolven. Door middel van een QEEG worden deze patronen blootgelegd en op basis hiervan wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Tijdens de trainingen helpen we je je hersenactiviteit te beïnvloeden door de feedback die je krijgt. Hiermee trainen we je hersenen om nieuwe (andere) patronen aan te leren.

(Video) 1. Het brein en leren - Een introductie

Deze feedback kan zowel visueel als hoorbaar worden gegeven, afhankelijk van wat voor jou het beste werkt. Een populaire feedbackmethode die bijvoorbeeld vaak wordt gebruikt, is het besturen van een vliegtuig in een videogame via je hersenactiviteit. Zodra uw hersenen de signalen uitzenden om met de behandeling te beginnen, zult u merken dat vliegen in het vliegtuig gemakkelijker wordt.

Neurofeedback leert de hersenen informatie en/of prikkels in balans te brengen, te veranderen en te verwerken, waardoor klachten verminderen. Deze verandering vindt plaats op zowel het bewuste als het onbewuste niveau.

Neurofeedbacktraining | Ervaren en bekwaam | hersen netwerk (3)

Ervaringen met neurofeedback

Binnen onze praktijk hebben wij de afgelopen jaren ruime ervaring opgebouwd op het gebied van Neurofeedback en Biofeedback. We streven naar een persoonlijke behandeling die het beste bij de cliënt past, waarbij we kiezen voor een psychologische en fysiologische benadering van de behandeling. Hieronder vindt u een reeks ervaringen uit onze praktijk. Daarnaast hebben we een korte video gemaakt waarin we laten zienHoe kan een neurofeedback behandeling zijn. Meer behandelervaringen en reviews lees je ook opGezondheidskaart Nederland.

“We vroegen om neurofeedback voor onze zoon. Hij had een ingewikkeld beeld van ADHD in combinatie met het syndroom van Asperger. De HersenNetwerkbehandeling in Zeist heeft hem erg goed gedaan. Zijn concentratievermogen is enorm verbeterd.”

“Bij BrainNetwork ben je in goede handen. Onze psycholoog was vriendelijk en zeer ervaren in neurofeedback. Mijn zoon was er snel vertrouwd mee. Er zijn goede en duidelijke afspraken gemaakt over het behandeltraject en deze worden nagekomen. Ondertussen werd het effect van de behandelingen periodiek geëvalueerd. Er is veel ruimte voor discussie en vragen.”

“De BrainNetwork-therapeut was buitengewoon behulpzaam, gaf me niet alleen neurofeedback, maar hielp me ook de verandering die ik in elke sessie ervoer te integreren. Als ervaren psychologe heeft ze mij goed kunnen begeleiden.”

Meer weten over neurofeedback therapie?

Neurofeedback is een intensieve behandelmethode, maar zeker niet complex en melancholisch. Het is betaalbaar en voor veel mensen een plezierige vorm van behandeling. De behandelmethode is steeds meer in opkomst en er wordt steeds meer over bekend en geschreven. Hieronder vindt u een reeks interessante artikelen, daarnaast publiceren wij regelmatig nieuwe ervaringen uit de praktijk.onze psychologieblog:

Neurofeedback en TDAH en ADD

Symptomen of klachten die voortkomen uit ADHD of ADD kunnen een grote impact hebben op je dagelijks functioneren...

De oorsprong van neurofeedback

Neurofeedback is een opkomende en "nieuwe" behandeling, maar dateert eigenlijk al van rond 1960. De geschiedenis van onderzoekers in...

Wat is neurofeedback?

Als we het simpel proberen uit te leggen: neurofeedback is een training voor je hersenen. Verschillende delen van je hersenen...

Je hebt er misschien wel eens van gehoord: de polyvagale theorie. Deze theorie gaat ervan uit dat ons zenuwstelsel meerdere verdedigingsstrategieën heeft...

123Als vervolg op

(Video) Hoe beïnvloeden je darmen wie je bent?
(Video) Neuroplasticiteit

Neurofeedbacktraining | Ervaren en bekwaam | hersen netwerk (8)Neurofeedbacktraining | Ervaren en bekwaam | hersen netwerk (9)Rode cerebraleDeze staat vermeld op ZorgkaartNederland.Bekijk alle beoordelingenvaneen beoordeling indienen

Neurofeedback Training Regio Utrecht

Rode cerebraleis een psychologiepraktijk in de regio Utrecht gelegen naast het stationDriebergen Zeisten bij gezondheidscentrum DalpleinSoest. Wij richten ons op de behandeling van diverse aandoeningen door middel van Neurofeedback,EMDR, biofeedback en cognitieve gedragstherapie. Wij staan ​​voor een persoonlijke en efficiënte behandeling. Heeft u vragen over onze behandelingen of wilt u een van onze psychologen raadplegen? Neem dan contact met ons op.

BrainNetwork is aangesloten bij:

Neurofeedbacktraining | Ervaren en bekwaam | hersen netwerk (10)

Neurofeedbacktraining | Ervaren en bekwaam | hersen netwerk (11)

Neurofeedbacktraining | Ervaren en bekwaam | hersen netwerk (12)

Neurofeedbacktraining | Ervaren en bekwaam | hersen netwerk (13)

Neurofeedbacktraining | Ervaren en bekwaam | hersen netwerk (14)

Neurofeedbacktraining | Ervaren en bekwaam | hersen netwerk (15)

(Video) Dr.Joe Dispenza over bewustwording door meditatie (aanrader!)

FAQs

How many neurofeedback sessions does it take to see results? ›

Neurofeedback is a short-term treatment programme with long-term effects. Between 30 and 40 sessions are usually needed for the brain to consolidate its learning. For the best effects, sessions need to be held regularly, at least two times per week.

Is neurofeedback a sham? ›

Background: Sham-controlled neurofeedback (NFB) trials consistently find no separation on ADHD outcome measures leading many to conclude that NFB's beneficial effects are due to placebo.

Is neurofeedback really effective? ›

Neurofeedback is an effective and safe treatment process that allows patients to achieve long-term success in managing their symptoms.

What is the success rate of neurofeedback? ›

What is the success rate of neurofeedback? The success rate commonly quoted by clinicians and in published scientific research for neurofeedback for certain conditions is 75%-80%.

How do I know if neurofeedback is working? ›

Common signs that neurofeedback is working in the first three sessions are the following: Feeling calmer at the end of the session. Feeling a heightened sense of mental clarity. Crisper sense perceptions (for those with sensory processing issues often less sensitivity to stimuli)

How many times a week should I do neurofeedback? ›

When starting neurofeedback training, it is optimal that sessions be regular and frequent at two or three (or more) sessions per week. It is possible to do more than one sessions in a day or to have sessions on two or three consecutive days.

Can neurofeedback be harmful? ›

While a majority of patients do not experience side effects. Rare reactions may include: Anxiety or depression. Headaches or dizziness.

Is neurofeedback approved by the FDA? ›

Neurofeedback is an effective, FDA-approved, safe, non-invasive, and non-pharmacological intervention that should be considered as a type of therapy for mental health struggles, in addition to therapy and medications.

Does neurofeedback rewire your brain? ›

Neurofeedback helps retrain your brain and address the dysregulation head-on. Through this training, your brain creates new pathways so that it can go back to functioning normally and you find long-term relief from the symptoms you're experiencing.

How long do results of neurofeedback last? ›

So is neurofeedback permanent? The positive results generated from neurofeedback treatment can be experienced long-term. Overall, neurofeedback therapy can be a long-lasting, safe, and effective treatment option, without the risk of side effects that can occur with the use of prescription medication.

What is the best type of neurofeedback? ›

Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)

This is still a method of neurofeedback therapy that is the most research-based.

Can you do neurofeedback once a week? ›

Neurofeedback should be done at least once a week, and preferably twice weekly. When persons are traveling from long distances we can sometimes do neurofeedback twice in a day.

What part of the brain does neurofeedback focus on? ›

Well, neurofeedback is exercise for your brain because it “works out” the prefrontal cortex of the brain. Many issues require a stronger prefrontal cortex. Both children and adults with these issues can improve significantly with the help of neurofeedback therapy.

Does neurofeedback cure anxiety? ›

A report on the effectiveness of neurofeedback on mood or anxiety disorders in adults found that there was a “statistically significant improvement in symptoms with neurofeedback treatment in clients with post-traumatic stress disorder (PTSD) or generalized anxiety disorder (GAD)” compared to those who had received no ...

Can neurofeedback increase intelligence? ›

INCREASE IN INTELLECTUAL QUOTIENT (IQ)

Three different studies have shown that individuals increased their IQ by an average of 9 to 12 points, following 30 sessions of Neurofeedback 1.

Can I read during neurofeedback? ›

As a result of this experience with my daughter, I learned that having people read while doing neurofeedback is a very effective way of improving reading.

What are the two types of neurofeedback? ›

There are two types of neurofeedback therapy – passive therapy and active therapy. The difference between them is the degree of the patient's involvement in the process but both are equally effective: Passive neurofeedback – sends low-energy radio waves through the brain and measures them on their return.

Who is a good candidate for neurofeedback? ›

Individuals with ADD/ADHD, Autism Spectrum disorders, chronic depression, and/or chronic anxiety, who are good candidates for the training (as determined in the evaluation), and who successfully complete the training, will have permanent results.

Can you do too much neurofeedback? ›

2) Trying not to overwork your brain: Just as athletes can strain their muscles by exercising too much, you may overtax yourself by engaging in neurofeedback sessions that are too long or too intense.

Can I do neurofeedback everyday? ›

When starting neurofeedback training, it is optimal that sessions be regular and frequent at two or three (or more) sessions per week. It is possible to do more than one sessions in a day or to have sessions on two or three consecutive days.

How long does it take for Neurotherapy to work? ›

Most people find the neurofeedback process and training relaxing – some feel relief and results immediately, but every patient is different. Most of our patients begin to feel the benefits of neurofeedback in 3-4 weeks, or 6-8 sessions.

Is neurofeedback brainwashing? ›

It's important to note that neurofeedback doesn't change who you are as a person. It is not brainwashing or hypnotism. Again, the aim is to regulate your brainwave patterns by providing positive brain reinforcement. All the EEG machine does is provide information about how your brain operates.

What can neurofeedback cure? ›

Neurofeedback therapy can be used to treat a variety of disorders, including ADD, ADHD, Autism, Depression, Anxiety, Stress, Insomnia, addictions, and a whole variety of other issues.

Does NASA use neurofeedback? ›

Alan Pope, a scientist at the NASA Langley Research Center, discovered how neurofeedback could improve pilot's attention and engagement to tasks. Dr. Pope's goal was to calculate what degree of automation on flight decks was most beneficial to pilots.

Why is neurofeedback not covered by insurance? ›

Neurofeedback uses the same CPT billing code as biofeedback – 90901, which is gaining increasing coverage. Insurance companies may be restrictive about which diagnostic codes are used with 90901 or may not reimburse well for this code. Other billing codes can also be used.

Can I do neurofeedback at home? ›

You can do neurofeedback at home

Through neurofeedback, you can sense, interact with, and self-manage your mental states and overall brain functioning. With an EEG headband and a program to help you understand your brainwave data, you can make the changes you'd like to see in your life.

Can neurofeedback improve memory? ›

Increasing evidence suggests that abnormal activity in frontal regions of the brain is associated with cognitive deficits observed in AD. Furthermore, previous research has shown that neurofeedback (NFB) training targeting these regions can improve memory, making it a potential treatment for AD.

Can neurofeedback be achieved immediately? ›

Most people find the neurofeedback process and training relaxing – some feel relief and results immediately, but every patient is different. Most of our patients begin to feel the benefits of neurofeedback in 3-4 weeks, or 6-8 sessions.

Does neurofeedback help with brain fog? ›

Restoring normal functioning in the brains of cancer patients through neurofeedback could potentially alleviate the mental fogginess that many report after treatment, according to a new pilot study from UCLA researchers.

Does neurofeedback change your personality? ›

Because neurofeedback is non-invasive, we have no way of altering your personality. You might feel like you're an uptight, nervous, worrywart, but that could be more related to your anxiety and depression than your personality.

Do at home neurofeedback devices work? ›

The answer is yes it can be done at home safely, but only certain devices have the capability. Specifically, the neurofeedback devices that are fully automated are the best for home brain training because you do not need to rely in a remote trainer.

Can neurofeedback reduce inflammation? ›

Neurofeedback can help treat inflammation and its symptoms such as headaches, brain fog, and any difficulties with concentration. Biofeedback relaxation therapy can help as well to reduce and regulate symptoms of chronic stress and depression.

What is another name for neurofeedback? ›

Neurofeedback, also known as EEG biofeedback, has been gaining more attention as a non-invasive, medication-free approach for treating brain-based conditions, including ADHD, anxiety disorders, and even autism.

Can I drink coffee before neurofeedback? ›

Avoid Caffeine Before Training

That daily dose of caffeine is critical for getting your day started, but it won't help boost your neurofeedback training. Caffeine will make you feel awake, but it can also make you feel jittery and anxious.

How do I get the most out of neurofeedback? ›

Getting the Most Out of Neurofeedback Sessions
 1. Value Sleep. The brain makes most of its changes during sleep, so shortchanging it in the sleep department doesn't make sense. ...
 2. Limit screens. ...
 3. Family Changes. ...
 4. DIET/EXERCISE.

Why does neurofeedback make you tired? ›

Fatigue: Increasing or decreasing the speed of brain waves can cause some patients to experience fatigue for a short while. Headaches: These can occur from training faster waves of higher frequencies or targeting the wrong sections for training.

What is the science behind neurofeedback? ›

Neurofeedback is a type of biofeedback in which neural activity is measured, and a visual, an auditory or another representation of this activity is presented to the participant in real time to facilitate self-regulation of the putative neural substrates that underlie a specific behaviour or pathology (Fig. 1).

How can I rewire my brain to stop anxiety? ›

But your brain can change! It has the ability to rewire itself, making new connections between neurons and remapping the information you've gathered so far.
...
New skills
 1. brainteasers.
 2. learning a new language.
 3. making art.
 4. playing music.
 5. puzzles.
 6. travel.
 7. math exercises.
 8. writing with your non-dominant hand.

How can I calm anxiety permanently? ›

Managing anxiety
 1. Breathing techniques. One of the most important things to remember when you start to feel anxious is to breathe. ...
 2. Aromatherapy. Aromatherapy is an excellent way to help reduce anxiety. ...
 3. Healthy diet. ...
 4. Reduce caffeine. ...
 5. Get outdoors. ...
 6. Aerobic exercise. ...
 7. Yoga and meditation. ...
 8. Massage.

What brain exercises make you smarter? ›

13 Brain Exercises to Help Keep You Mentally Sharp
 • Try puzzles.
 • Play cards.
 • Build vocabulary.
 • Dance.
 • Use your senses.
 • Learn a new skill.
 • Teach a skill.
 • Listen to music.
Aug 7, 2019

Which brain is responsible for intelligence? ›

Both the cerebello-parietal component and the frontal component are associated with intelligence.

Do intelligent people have more neurons? ›

As they describe in the journal eLife, larger neurons in the so-called temporal lobe of the brain that generate electrical signals with higher speed are related to faster processing rates and intelligence level as assessed in standard IQ testing.

How quickly does neurofeedback work? ›

Most people find the neurofeedback process and training relaxing – some feel relief and results immediately, but every patient is different. Most of our patients begin to feel the benefits of neurofeedback in 3-4 weeks, or 6-8 sessions.

How long do the effects of neurofeedback last? ›

So is neurofeedback permanent? The positive results generated from neurofeedback treatment can be experienced long-term. Overall, neurofeedback therapy can be a long-lasting, safe, and effective treatment option, without the risk of side effects that can occur with the use of prescription medication.

How long do you do neurofeedback for? ›

How long do neurofeedback sessions take? Each session takes between 45 and 60 minutes. The actual training period lasts a maximum of 30 minutes. Additional time is needed beforehand for sensor placement and adjustment.

Can neurofeedback heal the brain? ›

Neurofeedback training as a treatment modality can bring many improvements to help the brain repair itself, even years after damage has been done. “For example, a therapist shared a situation in which a patient showed significant improvement three years after suffering a stroke.

What are the problems with neurofeedback? ›

Brain Waves

For example, stimulating frequencies of beta or gamma waves may increase transient feelings such as anxiety, panic, and racing thoughts. Moreover, increasing slower frequencies such as alpha and theta waves can lead to fatigue and difficulty concentrating.

Can neurofeedback make things worse? ›

Worsening of Symptoms: Ironically, while neurofeedback is prescribed to improve brain functioning by enhancing electrical activity, there is a possibility that these changes may cause the symptoms of depression, ADHD, anxiety and other conditions to worsen.

Does neurofeedback wear off? ›

How Long Do Neurofeedback Results Last? Since neurofeedback works to train your brain to make effective connections and create positive changes, the results last. Completing neurofeedback is like learning any other skill – from riding a bicycle to swimming or knitting, once you acquire the skill you will retain it.

Can you do neurofeedback yourself? ›

The answer is yes it can be done at home safely, but only certain devices have the capability. Specifically, the neurofeedback devices that are fully automated are the best for home brain training because you do not need to rely in a remote trainer.

Can neurofeedback help brain fog? ›

Neurofeedback Training

Brain fog stems from an issue with brain arousal. Once the qEEG has found which parts of the brain are more dysregulated than a typical brain, neurorehab can progress. Neurofeedback training guides problem areas to behave as they should.

Videos

1. Mindfulness gebruiken voor depressie
(Dr. Tracey Marks)
2. Connectionisme
(Hans Dooremalen)
3. Wat veroorzaakt al die chaos in je hoofd?
(Universiteit van Vlaanderen)
4. Netwerkpsychiatrie HOZ
(Lentisggz)
5. CIP Cast - Zero Trust Cybersecurity Journey (16 juli 2021)
(Centrum Informatiebeveiliging & Privacybescherming)
6. Wat therapeuten je NIET vertellen: jezelf helen van chronische stress & trauma (Levensvragen #29)
(Marcus Krielen)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated: 10/24/2023

Views: 6264

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.