Toyota Bucuresti Nord | Toyota Romania (2023)

1. Introducere

Toyota/Lexus vă respectă intimitatea. Indiferent dacă aveți de-a face cu Toyota/Lexus ca client, consumator, membru al publicului etc., aveți dreptul de a vă proteja datele personale. Aceste date se referă la numele dvs., numărul de telefon, adresa de e-mail și alte date, cum ar fi numărul de identificare a vehiculului (VIN), locația geografică etc.

În această politică de confidențialitate și protecție a datelor GM Toyota („această politică”) descriem cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, de ce le colectăm, ce facem cu datele dumneavoastră personale, cu cine le partajăm, cum le protejăm și alegerile pe care le puteți face cu privire la datele dumneavoastră personale.

Această politică se aplică prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pe diverse servicii, aplicații, site-uri web, portaluri, promoții (online), evenimente de marketing, platforme de social media sponsorizate etc. furnizate sau operate de noi sau în numele nostru.

Această politică conține reguli și interpretări generale. Acesta este completat de declarații de confidențialitate specifice privind anumite servicii, aplicații, site-uri web, portaluri, promoții online, campanii de marketing, platforme de social media sponsorizate etc. Furnizat sau operat de sau în numele Toyota/Lexus.

Aceste notificări specifice de confidențialitate vă vor fi comunicate ori de câte ori datele dumneavoastră personale sunt necesare în legătură cu activitățile menționate mai sus (de ex.

Această politică se aplică tuturor datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate de (sau în numele) Toyota Motor Europe NV/SA și/sau Toyota România, denumite în mod colectiv în această politică „Toyota/Lexus”, „noi”, „ai noștri”.

Dacă acceptați prevederile acestei politici, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale așa cum este descris în această politică.

La sfârșitul acestei politici, veți găsi câteva definiții cu majuscule ale unor termeni cheie utilizați în această politică (de exemplu, date personale, prelucrare, operator de date).

2. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

Entitatea responsabilă cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este:

Toyota Motor Europe NV/SA ("TME")

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60

1140 Bruxelles

Belgia

și

Toyota Romania

B-dul. Pipera, nr. 1-6A, oras Voluntari, judetul Ilfov, Romania

(Video) 5 Motive sa NU iti iei TOYOTA

și

Inchcape Motors SRL, Bld. Pipera nr. 1-6A, Biroul nr. 3

Voluntar, Ilforf

3. Cui puteți contacta dacă aveți întrebări sau solicitări? Punct de contact pentru protecția datelor

Am stabilit un punct de contact pentru protecția datelor pentru a răspunde întrebărilor sau solicitărilor dumneavoastră cu privire la această politică, orice declarație de confidențialitate specifică, datele dumneavoastră cu caracter personal (și prelucrarea acesteia).

Pentru orice întrebări, solicitări sau reclamații privind aplicarea acestei politici sau exercitarea drepturilor dumneavoastră descrise în această politică, ne puteți contacta prin punctul de contact pentru protecția datelor:

- relatii.clienti@toyota.ro si

- B-dul. Pipera, nr. 1-6A, oras Voluntari, judetul Ilfov, Romania

4. Principii de bază

Apreciem datele personale pe care ni le încredințați și ne angajăm să procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod corect, transparent și sigur. Principiile de bază aplicate de Toyota/Lexus sunt următoarele:

Legalitatea prelucrării: Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod corect, legal și transparent.

Minimizați colectarea datelor: Vom limita colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la domeniul de aplicare direct legat de și necesar pentru scopurile colectării datelor.

limitarea scopului: Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopuri specifice, clare și legitime și nu vom prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod incompatibil cu acele scopuri.

acuratețea datelor: Vom păstra datele dumneavoastră exacte și actualizate.

Securitate și protecția datelor: Vom implementa măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel adecvat de securitate și protecție a datelor, ținând cont, printre altele, de tipul de protecție care este adecvat pentru datele dumneavoastră. Aceste măsuri sunt concepute pentru a proteja împotriva dezvăluirii sau accesului neautorizat, distrugerii accidentale sau ilegale sau pierderii sau modificării accidentale și orice altă formă ilegală de prelucrare.

acces si corectare: Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu drepturile dumneavoastră legale.

Limitele de timp pentru păstrarea datelor: Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod compatibil cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor și nu mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Protecția transportului internațional: Ne vom asigura că toate datele personale pe care le transferați în afara SEE (Spațiul Economic European) sunt protejate în mod adecvat.

• Garanții referitoare la terți:Ne vom asigura că accesul terților la (și transferul) datelor cu caracter personal este în conformitate cu legea aplicabilă și garanțiile contractuale adecvate.

Legalitatea marketingului direct și a cookie-urilor: Când vă trimitem material publicitar sau plasăm un cookie pe computerul dumneavoastră, ne vom asigura că facem acest lucru în conformitate cu legea aplicabilă.

5. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: ce date personale colectăm și pe ce bază legală

Ori de câte ori vă solicităm datele personale, vă vom informa în mod clar ce date personale am colectat de la dumneavoastră. Aceste informații vă vor fi furnizate într-o declarație de confidențialitate separată, de exemplu, așa cum sunt incluse în anumite servicii (inclusiv servicii de comunicare), buletine informative electronice, mementouri, sondaje, oferte, invitații la evenimente etc.

Vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate în următoarele cazuri:

- Ați fost de acord cu prelucrarea noastră (așa cum este descris în declarația de confidențialitate cu privire la respectiva prelucrare). Pentru a evita orice dubiu, aveți întotdeauna dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment; sau

(Video) FULL REVIEW la sistemul Hybrid de la Toyota după 5,000km parcurși

- Necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte; sau

- Prin această prelucrare, urmărim interese legitime care nu sunt în echilibru cu dreptul dumneavoastră la confidențialitate. Aceste interese legitime vor fi comunicate în mod corespunzător în declarația de confidențialitate privind prelucrarea specifică.

- Cerinte legale?

6. Scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopuri specifice, clare și legitime și nu vom procesa datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod care este incompatibil cu acele scopuri.

Astfel de scopuri pot fi îndeplinirea solicitărilor pe care ni le adresați, îmbunătățirea accesului dumneavoastră la unul dintre site-urile sau portalurile noastre, îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre, furnizarea de servicii sau aplicații, desfășurarea activităților de comunicare și marketing etc. .etc.

Scopurile oricărei prelucrări a datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi clar definite în declarația de confidențialitate aferentă procesării respective. Această Declarație de confidențialitate poate fi accesibilă prin site-uri web sau portaluri, aplicații, comunicații electronice etc.

7. Păstrarea datelor dumneavoastră personale corecte și actualizate

Este important să păstrăm înregistrările noastre ale datelor dumneavoastră personale exacte și actualizate. Vă rugăm să ne informați cu privire la modificările sau erorile în datele dumneavoastră cu caracter personal cât mai curând posibil, contactându-ne prin punctul de contact pentru protecția datelor (vezi secțiunea 3 „Pe cine puteți contacta dacă aveți întrebări sau solicitări?”). Vom lua măsuri rezonabile pentru a ne asigura că orice date cu caracter personal inexacte sau învechite sunt șterse sau ajustate în consecință.

8. Acces la datele dumneavoastră personale

Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm și de a corecta sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal dacă acestea sunt inexacte sau incomplete. Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre drepturile dumneavoastră de confidențialitate sau doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin Punctul de contact pentru protecția datelor (vezi Secțiunea 3 „Pe cine puteți contacta dacă aveți întrebări sau solicitări?”).

9. Cât timp sunt stocate datele dumneavoastră cu caracter personal

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod care respectă legislația aplicabilă privind protecția datelor. Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate sau pentru a respecta cerințele legale. Pentru informații despre cât timp păstrăm anumite date cu caracter personal înainte de a le șterge din sistemele și bazele de date noastre, vă rugăm să ne contactați prin Punctul de contact pentru protecția datelor (consultați Secțiunea 3 „Dacă aveți întrebări sau solicitări, pe cine puteți contacta?”).

10. Protecția datelor cu caracter personal

Avem un set de măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru a vă proteja datele personale împotriva accesului sau utilizării ilegale sau neautorizate, precum și împotriva pierderii accidentale sau a integrității. Acestea sunt proiectate având în vedere infrastructura noastră IT, impactul potențial asupra vieții dumneavoastră și costurile private implicate și în conformitate cu standardele și practicile financiare actuale.

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de persoana autorizată numai dacă persoana autorizată este de acord să respecte măsurile tehnice și organizatorice de securitate a datelor.

Menținerea securității datelor înseamnă protejarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Confidențialitate: Vom proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva dezvăluirii accidentale către terți. Integritate: Vom proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva modificărilor de către terți neautorizați. Disponibilitate: Ne vom asigura că părțile autorizate au acces la datele personale atunci când este necesar.

Procesele noastre de securitate a datelor includ: securitatea accesului, sistemele de backup, monitorizarea, auditarea și întreținerea, gestionarea incidentelor de securitate și continuitatea afacerii, printre altele.

11. Utilizarea cookie-urilor sau a dispozitivelor similare

Folosim cookie-uri pe site-ul nostru web. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență mai bună atunci când navigați pe site-ul nostru și ne permite să îmbunătățim site-ul nostru.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor și cum să le evitați, consultați politica privind cookie-urile, disponibilă la adresahttps://www.toyota.ro/

12. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În funcție de scopurile pentru care am colectat datele dumneavoastră cu caracter personal, le putem dezvălui următoarelor categorii de destinatari care vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal numai în acele scopuri:

(Video) Highlander la Toyota Bucuresti Vest

Printre organizațiile și companiile în care comercializăm produsele și serviciile noastre de marcă:

- personal autorizat;

- filialele și afiliatele noastre;

- membrii Rețelei Dealerilor Autorizați și Reparatorilor Autorizați,https://www.toyota.ro/Desemnați ca dealer autorizat sau reparator autorizat preferat sau pe cineva din apropiere (pe baza codului poștal, adresă) sau care este în contact cu dvs.

- Toyota Financial Services

- Managementul asigurărilor Toyota.

Parteneri de afaceri terți:

- agenții de publicitate, marketing și publicitate: pentru a ne ajuta să livrăm și să analizăm eficiența campaniilor și promoțiilor noastre de publicitate.

- Parteneri de afaceri: De exemplu, partenerii noștri de încredere pot folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza servicii și/sau produse pe care le-ați solicitat și/sau vă pot furniza materiale de marketing (cu condiția să fiți de acord să primiți un astfel de Material Marketing). Solicităm acestor companii să acționeze întotdeauna în conformitate cu legea aplicabilă și cu această Politică și să acorde o atenție deosebită confidențialității informațiilor dumneavoastră personale;

- Furnizori de servicii Toyota/Lexus: companii care furnizează servicii pentru sau în numele Toyota/Lexus în scopul furnizării acestor servicii (de exemplu, Toyota/Lexus poate partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu furnizorii externi de servicii IT).

Alți terți:

- Dacă este cerut de lege sau este necesar din punct de vedere legal pentru a proteja interesele Toyota/Lexus:

  • Să respecte legea, la cererea autorităților, în conformitate cu hotărârile judecătorești, procedurile judiciare, în conformitate cu obligația de a raporta și transmite informații autorităților etc.
  • Verificați sau asigurați respectarea politicilor și acordurilor Toyota/Lexus și
  • proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Toyota/Lexus și/sau clienții săi;

- În legătură cu o tranzacție corporativă: în contextul transferului sau al cesiunii tuturor sau unei părți a operațiunilor sale sau în legătură cu o fuziune, consolidare, schimbare a controlului, reorganizare sau lichidare a tuturor sau a unei părți a operațiunilor Toyota/Lexus.

Vă rugăm să rețineți că terții destinatari la care se face referire la punctele b) și c) de mai sus - în special furnizorii de servicii care vă pot furniza produse și servicii prin Serviciile sau Aplicațiile Toyota/Lexus sau prin propriile canale - pot fi localizați individual Unde sunt colectate datele personale de la , aceste terțe părți sunt singurele responsabile pentru controlul acestor date cu caracter personal, iar relațiile dumneavoastră cu acestea vor fi guvernate de termenii și condițiile acestora.

Puteți vedea o listă de entități cărora le putem dezvălui datele dvs. făcând clicAici.

13. Utilizarea rețelelor sociale

Dacă vă conectați la o rețea socială (de exemplu, contul dvs. de Facebook) pe instrumentele Toyota/Lexus (site web, portal...), Toyota/Lexus va înregistra datele dvs. personale disponibile pe acea rețea socială, iar astfel de rețele sociale indică faptul că aveți a permis în mod expres Toyota/Lexus să vă înregistreze datele personale prin instrumentele sale. Toyota/Lexus facilitează uneori publicarea datelor (personale) prin intermediul rețelelor sociale precum Twitter și Facebook. Aceste rețele sociale au propriile lor condiții de utilizare care trebuie luate în considerare atunci când le folosesc.

Vă reamintim că postarea pe site-urile de rețele sociale poate avea anumite consecințe, inclusiv confidențialitatea dumneavoastră sau a celor ale căror date personale le partajați, cum ar fi incapacitatea de a retrage o postare într-o perioadă scurtă de timp. Sunteți singurul responsabil pentru conținutul pe care îl postați. Toyota/Lexus nu își asumă nicio responsabilitate și răspundere pentru acest lucru.

Termeni și condiții YouTube: https://www.youtube.com/t/terms

Politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy

14. Transferuri de date în străinătate (Spațiul Economic European)

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și prelucrate de către noi și destinatarii din afara SEE. Pentru transferurile de date cu caracter personal către țări din afara SEE (care, în general, nu oferă același nivel de protecție a datelor ca SEE), Toyota/Lexus va lua măsuri speciale adecvate pentru a asigura o protecție adecvată. Aceste măsuri pot include, de exemplu, impunerea unor clauze contractuale obligatorii destinatarilor datelor pentru a asigura un nivel adecvat de protecție.

Vă vom informa întotdeauna în mod clar ori de câte ori datele dumneavoastră personale vor fi transferate în afara Spațiului Economic European. Aceste informații vă vor fi furnizate într-o declarație de confidențialitate separată, de exemplu, așa cum sunt incluse în anumite servicii (inclusiv servicii de comunicare), buletine informative electronice, mementouri, sondaje, oferte, invitații la evenimente etc.

15. Alegerile și drepturile tale

(Video) Chicago Auto Show 2023: Noua Toyota Grand Highlander - Prima impresie!

Dorim să fim cât mai transparenți cu dvs., astfel încât să puteți face alegeri informate cu privire la modul în care doriți să vă folosim datele personale.

Cum vrei să te contacteze?

În acest caz, aveți mai multe opțiuni cu privire la modul în care doriți să vă contactăm prin diverse canale de comunicare (cum ar fi e-mail, poștă, canale media, telefon etc.), alegeți scopul și frecvența contactului și informați utilizatorul dvs. sau profilul contului sau ajustați setările de confidențialitate de pe dispozitiv, urmând instrucțiunile de dezabonare conținute în buletinul informativ pe care îl primiți.

Vă rugăm să rețineți că, în mod implicit, dacă nu faceți o selecție, veți primi ofertele noastre promoționale la frecvența normală a publicației relevante.

datele dvs. personale

Ne puteți contacta oricând prin punctul nostru de contact pentru protecția datelor (consultați secțiunea 3 „Pe cine puteți contacta dacă aveți întrebări sau solicitări”) pentru a afla ce date cu caracter personal deținem despre dumneavoastră și de unde provin. În unele cazuri, aveți dreptul de a primi datele personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat utilizat în mod obișnuit și de a transmite datele dumneavoastră cu caracter personal oricărei terțe părți alese de dvs.

corectia ta

Dacă găsiți erori în datele dumneavoastră personale sau dacă credeți că sunt incomplete sau incorecte, ne puteți solicita să le corectăm sau să le completăm.

restricții impuse de dvs

Aveți dreptul de a ne cere să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, atunci când verificați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal).

obiecția ta

De asemenea, puteți să vă opuneți utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct (dacă doriți, ne puteți spune, de asemenea, ce canal și cât de des ați dori să vă contactăm) sau să ne împărtășiți datele dumneavoastră cu caracter personal în același scop.

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru continuarea prelucrării datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, contactându-ne prin punctul nostru de contact pentru protecția datelor (a se vedea secțiunea 3 „Pe cine puteți contacta dacă aveți întrebări sau solicitări?”).

În plus, ne puteți cere să ștergem orice date despre dvs. (cu excepția anumitor cazuri, de exemplu, pentru a dovedi o tranzacție sau conform prevederilor legale).

În cele din urmă, vă rugăm să rețineți că aveți dreptul de a depune o plângere cu privire la operatorul de date la autoritatea relevantă pentru protecția datelor („DPA”).

Pentru TME (în calitate de operator de date), DPA relevantă este autoritatea belgiană de protecție a datelor. In ceea ce priveste Toyota Romania SRL (in calitate de operator de date), APD relevant este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (B-dul General Gheorghe Magheru Nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti 010336, tel.: 040318059211)

16. Informații legale

Cerințele acestei Politici de confidențialitate completează, dar nu înlocuiesc alte cerințe existente conform legislației aplicabile privind protecția datelor. În cazul unui conflict între conținutul acestei politici și cerințele legii aplicabile privind protecția datelor, legea aplicabilă privind protecția datelor va prevala.

Toyota/Lexus poate schimba această politică în orice moment. Dacă se întâmplă acest lucru, vă vom reaminti orice modificări și apoi vă vom cere să citiți cea mai recentă versiune a politicii noastre și să confirmați acceptarea acesteia.

17. Definiții

În această Politică de confidențialitate, următorii termeni au următoarele semnificații:

Un operator de date este o organizație care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă nu vă informăm altfel, operatorii de date sunt Toyota Motor Europe NV/SA (Avenue du Bourget 60, 1140 Bruxelles, Belgia) și/sau SC TOYOTA ROMANIA SRL, cu sediul în B-dul. Pipera, nr. . 3. Voluntar, Ilfof. Vă pot fi furnizate informații suplimentare printr-o declarație de confidențialitate separată, de exemplu, deoarece acestea vor fi incluse în anumite servicii (inclusiv servicii de comunicare), buletine informative electronice, mementouri, sondaje, oferte, invitații la evenimente etc. Persoană autorizată înseamnă persoana sau organizația care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în numele operatorului de date. Punct de contact pentru protecția datelor înseamnă un punct de contact (adică o persoană desemnată de Toyota/Lexus în jurisdicția relevantă) prin intermediul căruia puteți trimite întrebări sau solicitări operatorului cu privire la această politică și/sau (prelucrarea) datelor și cine va adresa astfel de întrebări. si cereri. Dacă nu vă anunțăm altfel, puteți găsi punctul de contact pentru protecția datelor așa cum este descris în Secțiunea 3 „Pe cine pot contacta dacă aveți întrebări sau solicitări?”. SEE se referă la Spațiul Economic European (= state membre ale Uniunii Europene + Islanda, Norvegia și Liechtenstein). Datele cu caracter personal sunt orice date care se referă direct la sau vă identifică, cum ar fi numele dumneavoastră, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de identificare a vehiculului (VIN), locația geografică etc. Prelucrarea datelor se referă la colectarea, accesarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sub diferite forme.

Am citit și accept prevederile acestei politici.

Videos

1. Viața cu Toyota Camry dupa 1 an și 21,500km - O VÂND?
(99Vehicles)
2. Toyota C-hr 2018 hybrid 22.490 euro cu 55k de km
(Daniel-Constantin Leulescu)
3. Am condus Highlander, cel mai mare SUV Toyota, electric in off-road #383
(Mihai Dacin)
4. 2023 Toyota Hilux Sport GR - duritate in forma pura | Diesel intr-o lume “razna”
(Masina9)
5. Consum Toyota PRIUS pe GPL sau LPG la UBER Bucuresti si banii facuti.
(Andre-OS)
6. Driving Downtown - Bucharest 4K - Romania | Pipera to Palace of the Parliament - Weekend Drive
(License To Walk )

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated: 09/27/2023

Views: 5885

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.